Общественото обсъждане на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик ще се проведе на 18.06.2024 г. от 16.30 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, ет. 2.