П О К А Н А 

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за общинската собственост,

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 17.06.2024 г. (понеделник) от 16,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2024 г.