П О К А Н А

 

 

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за общинската собственост,

 

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 12.05.2023 г. (петък) от 11,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2023 г.