28/11/2023
Линк за живото предаване на Заседание на Общинския съвет на Община Пазарджик на 28.11.2023 г. от 17.00 часа
Линк за живото предаване на Заседание на Общинския съвет на Община Пазарджик на 28.11.2023 г.

24/11/2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Относно публикуван Проект на План - сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 год.