25/08/2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Относно публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик

24/08/2023
РЕШЕНИЕ №4562 на ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Относно решение №787 от 20.10.2022 на АС-Пазарджик

24/08/2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Относно публикуван ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

21/08/2023
ПОКАНА за обществено обсъждане на проекта за бюджет на община Пазарджик за 2023 г.
На 28 август - обществено обсъждане на проекта за бюджет